0°C

Klimaatverandering, Wat staat de agrariër te wachten?

Over de hele wereld zijn de gevolgen van klimaatverandering inmiddels zichtbaar, zo ook in Nederland. Uitzonderlijke weeromstandigheden, zoals extreem veel regen of juist veel droogte komen steeds vaker voor. Ook extreme buien, zoals de hagelbui vorig jaar, kunnen zorgen voor veel schade aan agrarische bedrijven. En dan hebben we ook nog de verzilting, een zakkend grondwaterpeil en de opkomst van nieuwe ziekten en plagen. Wat staat de agrariër te wachten als de klimaatverandering doorzet?

Het KNMI verwacht dat de komende jaren de temperatuur zal blijven stijgen en dat er dus meer zachtere winters en hete zomers verwacht mogen worden. Daarbij zal in de herfst, winter en lente de neerslag meer toenemen. Ook de verdamping zal toenemen. Allerlei zaken die direct invloed hebben op het werk van de agrariër. 

Hitteschade

Langere periodes van droogte zorgen uiteraard voor lagere gewasopbrengsten en/of kwaliteitsverlies van agrarische producten. Het vee zal zowel in de stal als op het land meer hitte gaan ervaren. Voor de gewassen zal er uiteraard meer beregend moeten worden en om het vee te ontzien zal er meer nagedacht moeten worden over stalkoelsystemen en de inrichting van de wei. Zo kunnen meer bomen in de wei voor meer schaduw zorgen, waardoor de dieren kunnen afkoelen. 


Stormschade

De extreme hagelbui van vorig jaar heeft laten zien dat de kans op schade aan stallen en kassen groter wordt. Agrariërs moeten hier goed op voorbereid zijn en hun materiaal en gebouwen beter beschermen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van hagelnetten. Verzekeringen zouden er weer eens op nageslagen moeten worden of bij dit soort schade alles nog wel voldoende gedekt is.

Verandering in bedrijfsvoering

Door de klimaatsverandering zal sowieso de bedrijfsvoering van de agrariër moeten meebewegen. Al veel agrariërs zijn hier al mee bezig. De opkomst van Smart Farming, waarbij allerlei nieuwe technologieën worden gebruikt, zorgt ervoor dat de agrariër steeds meer inzicht krijgt en hierdoor zijn bedrijfsvoering slimmer kan inrichten. Zo kan er met behulp van meetsensoren goed bepaald worden hoe het met gewassen gaat. En dat is maar goed ook, want de gewasgroei zal ook vaker komen te lijden onder langere droge periodes in het voorjaar, terwijl de nattere zomers een hoger risico op ziektes en plagen met zich meebrengen.

Samenwerken

Het is belangrijk dat agrariër meer met elkaar gaan samenwerken om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Gelukkig weten veel agrariërs elkaar te vinden op verschillende kennisplatformen. Hierop kunnen boeren ideeën en ervaringen uitwisselen en meer kennis opdoen over bijvoorbeeld innovatieve manieren om weersextremen te baas te blijven. 
Vanuit de overheid wordt er gewerkt aan samenwerking met het Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw, waarmee de sector, overheden en verzekeraars voor agrariërs 

tot maatregelen komen om duurzaam en effectief om te kunnen gaan met veranderingen in het klimaat. Zo werkt LTO en de WUR samen met het ministerie van LNV aan manieren om zuiniger om te gaan met water bij gewassen en teelten. Het KNMI zal in verschillende klimaatscenario’s meer aandacht geven aan relevante weertrends voor de landbouw per gebied, zodat boeren beter voorbereid zijn op verwacht extreem weer.  


Bronnen: 
www.knmi.nl
www.klimaatadaptatienederland.nl
www.rijksoverheid.nl

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl