0°C

‘Energiecrisis vereist krachtige signalen, niet alleen van
glastuinbouw’

Ondernemers in de glastuinbouw voelen al bijna een jaar het zware juk van de hoge
gasprijzen. Een situatie die door de Russische inval in Oekraïne verder is verslechterd.
Eind juli vertoonde de gasprijs wederom een betreurenswaardige piek. Bovendien zijn
ook andere grondstoffen fors duurder geworden. “Het gaat in de politiek en in de media vooral over de beschikbaarheid, het besparen en de prijs van gas, maar ik hoor nog
te weinig over de economische consequenties voor het bedrijfsleven. Dit raakt echt
niet alleen de glastuinbouw”, waarschuwt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. “Berichtgevingen deze week over de financiële gevolgen voor consumenten werken hopelijk als katalysator.”

De huidige prijsstijgingen zijn voor geen ondernemer te begrijpen en op te brengen, analyseert de voorzitter. Zij verbaast zich erover dat andere sectoren in het MKB zich zo weinig
laten horen over de economische gevolgen voor het bedrijfsleven. “Er ligt wel degelijk een
enorme druk op de economie, op het investeringsvermogen van bedrijven en op het financiële beleid van de overheid. De langetermijnoplossing ligt in verdere verduurzaming, maar
met de huidige energieprijzen verdampt het vermogen tot investeren en innoveren. Bedrijven in de glastuinbouw vrezen steeds nadrukkelijker voor de komende herfst en winter.
Met de gasprijzen van dit moment is het niet mogelijk om de teelt rendabel te krijgen.”

Financiële problemen
Adri Bom-Lemstra onderbouwt de economische gevolgen van de energiecrisis met een eenvoudige rekensom: “We gebruiken in Nederland in een gemiddeld jaar 40 miljard kuub gas.
Tot een jaar geleden betaalden we daar met elkaar 8 miljard euro voor. Met de huidige
gasprijs liggen die kosten echter tien keer zo hoog. Een verschil van 72 miljard, dat is een
economische dreun die echt niet alleen de glastuinbouw raakt. Die raakt ons allemaal!”

Zij noemt het van groot belang dat andere bedrijfstakken zich aansluiten bij de signalen
van de glastuinbouw richting overheid. Driekwart jaar geleden voorspelde Rabobank al dat
veertig procent van de glastuinbouwbedrijven in financiële problemen komt als de situatie
niet verbetert. “En die verbetering voorzie ik op korte termijn niet. Daarvoor moeten we
een oorlog zien te beëindigen. Dus worstelen tuinders met de ingrijpende vraag: wat doe
ik de komende herfst en winter. Voor dat dilemma zullen ook ondernemers in andere sectoren komen te staan, maar ik hoor ze niet. Dat verbaast me ten zeerste.”

Publieksvriendelijke actie
Het noodsignaal van de glastuinbouw richting Tweede Kamer en Kabinet zal de komende
tijd nog krachtiger worden uitgedragen. Ook andere sectoren worden nadrukkelijk opgeroepen zich uit te spreken over de zorgwekkende situatie. Hoe breder het collectief, hoe
sterker de boodschap. “Ik hoop dat het stilte voor de storm is”, voegt de voorzitter daar
aan toe.

Daarnaast zet Glastuinbouw Nederland, samen met betrokken ondernemers, in op een heldere boodschap richting publiek en politiek. “Als je kijkt naar hetgeen door het team van
Glastuinbouw Nederland de afgelopen tien maanden al is gedaan aan de hoge gasprijzen,
dan is dat een indrukwekkend lijstje. Echter, helaas nog zonder resultaat voor de korte
termijn. Het Kabinet ondersteunt wel de consument, maar laat de glastuinbouw letterlijk
in de kou staan. We werken aan een publieksvriendelijke actie komend najaar, want er
moet wat gebeuren. Na corona zijn we in een forse energiecrisis beland. Dat is een hard
gelag dat we met zijn allen moeten betalen. Ik neem aan dat het hele bedrijfsleven in Nederland dat beseft”, aldus Adri Bom-Lemstra.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl