14°C
Thunderstorm with heavy rain

Glastuinbouw zet belangrijke stap in energie-transitie met afvangen CO2 uit buitenlucht

minister adema opent innovatie en demonstratie centrum
Fotocredit: Studio Sarah Vlekke

Minister Adema opent Innovatie en Demonstratie Centrum

De glastuinbouw laat onderzoeken hoe CO2 die nodig is om planten in kassen te laten groeien, uit de buitenlucht is af te vangen. Nu gebruiken glastuinders daarvoor nog veelal CO2 die vrijkomt bij de verbranding van aardgas in de ketels en warmte-krachtkoppelingen waarmee de kassen worden verwarmd. Omdat steeds meer glastuinbouw-ondernemers van het aardgas af gaan en telen in een duurzame en klimaatneutrale kas, zijn nieuwe CO2-bronnen nodig. CO2 uit buitenlucht kan een belangrijke optie zijn.

Het onderzoek naar de afvang van CO2 uit buitenlucht gebeurt in het Innovatie en Demon-
stratie Centrum (IDC) CO2 uit Buitenlucht bij Wageningen University & Research, Business
Unit Glastuinbouw in Bleiswijk. Het centrum werd maandag 22 april 2024, op uitnodiging
van Glastuinbouw Nederland, geopend door minister Adema van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV). “De glastuinbouw blijft als topsector vooroplopen op het gebied
van kennisontwikkeling en innovatie. En daar ben ik trots op! De sector heeft al veel stap-
pen gezet in energiebesparing en verduurzaming en met deze nieuwe technologie gaan we
dit nog verder versnellen. Zo kan de sector in 2040 klimaatneutraal worden én wereldwijd
toonaangevend blijven”, zo zei de bewindsman tijdens de opening.

Ondernemers in de glastuinbouw zetten grote stappen om in 2040 klimaatneutraal bloe-
men, planten, groenten en fruit te produceren. CO2 is een van de belangrijkste grondstof-
fen voor de groei van planten. Nu komt het overgrote deel van die CO2 nog uit de verbran-
ding van aardgas in verwarmingsketels en warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). In een kli-
maatneutrale kas zonder gas, moet CO2 uit andere bronnen komen. Buitenlucht kan een
belangrijke alternatieve bron zijn.

Belangrijke oplossing

Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland is blij met de komst van het IDC.
“De glastuinbouw is volop actief met de energietransitie. Daarin is CO2-voorziening één van
de grote knelpunten. Als we erin slagen op betaalbare wijze voldoende zuivere CO2 uit bui-
tenlucht af te vangen, kunnen we dit knelpunt oplossen. Het IDC kan daar een belangrijke
rol in spelen.”

Zes systemen getest

In het IDC worden tot en met 2026 zes verschillende systemen die CO2 uit buitenlucht af-
vangen, getest en gedemonstreerd. “In dit project onderzoeken we de haalbaarheid van
deze systemen”, vertelt Alexander Boedijn, onderzoeker bij WUR Glastuinbouw. “Is de CO2
van voldoende kwaliteit om toe te dienen aan planten, wat is het energiegebruik van de
CO2-afvang en hoe zijn de systemen optimaal toe te passen in kassen?”

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl