0°C

Kwekerij Bernhard – Onderneming van het jaar 2020 in Noordoostpolder

Rozen, orchideeën, terras- en balkonplanten

Kwekerij Bernhard in Luttelgeest is deze maand uitgeroepen tot onderneming van het jaar 2020 in Noordoostpolder. Broers Simon en Bram Bernhard zijn trots. ‘We vinden het een enorme eer en zien het als een waardering voor alle inspanningen die we hebben gedaan rond duurzaamheid.’

En dat is ook waar de jury – bestaande uit Jellard Koers (directeur Suplacon en winnaar Ondernemersprijs 2019), Inge Ezinga (directeur Rabobank Noordoostpolder-Urk) en Hans Wijnants, Wethouder EZ Gemeente Noordoostpolder – voor is gevallen. In het juryrapport staat onder andere te lezen: “Met de stijgende energieprijzen en het besef dat voor het telen van hun producten fossiele brandstoffen worden ingezet is men al in een vroeg stadium zich gaan oriënteren op het gebruik van duurzame energie. Mede vanuit hun deelname aan het lokale Netwerk Energie Neutraal Noordoostpolder en de inzet van aardwarmte/geothermie voor hun energiebehoefte maar ook van die van collega telers is het begrip duurzaamheid bij hen geen ‘containerbegrip’. Het bedrijf heeft in haar directe omgeving geïnvesteerd in een omvangrijke zonneweide van 40.000 zonnepanelen in combinatie met hun eigen waterberging.”

Hiermee is de ondernemersprijs een stimulans om verder te investeren in een duurzame toekomst. “Als bedrijf willen we in 2025 energieneutraal zijn. Omdat we zelf het milieu minder willen belasten en omdat de klant naar duurzaam geteelde producten vraagt.”

De ondernemersprijs werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van BV Noordoostpolder, Gemeente Noordoostpolder en LTO Noordoostpolder.

Kwekerij Bernhard kweekt rozen, orchideeën en terras- en balkonplanten op drie locaties met 200 FTE, waarvan 70 vaste medewerkers uit de regio Noordoostpolder. Op de rozenlocatie worden 25 miljoen stelen per jaar geteeld, op de orchideeën locatie 3 miljoen potorchideeën en op de derde locatie 5 miljoen balkon- en terrasplanten. Het totaal beslaat 25 hectare glas. Ruim 90% van de bloemen en planten wordt geëxporteerd, waarbij Duitsland en Rusland de grootste afnemers zijn.

Familiebedrijf

Kwekerij Bernhard is een echt familiebedrijf. Broers Simon en Bram zijn de derde generatie en worden in de bedrijfsvoering bijgestaan door hun vrouwen Luzan en Asia. Bram sr. (78) treedt op als adviseur en de vierde generatie bereidt zich inmiddels voor met studie en doet praktijk op binnen het bedrijf.

De familie Bernhard is vanuit Sloten/Amsterdam in 1972 naar de Noordoostpolder gekomen. “Mijn opa is vroeger begonnen als mesthandelaar”, vertelt Bram jr. “Hij bracht paardenmest bij groentekwekers rondom Amsterdam. In de jaren vijftig kocht hij de kwekerij van zijn broer, waar onder platglas allerlei groenten werden verbouwd.”

In 1960 kwam Bram sr. in het bedrijf. Eerst werden er nog komkommers en groenten geteeld. Door de komst van het moeilijk te bestrijden wortelknobbelaaltje werd deze teelt onmogelijk en is er in 1963 gestart met de teelt van rozen. In 1970 was het bedrijf uitgegroeid tot één hectare staand glas. Hiermee stond de kavel in Amsterdam vol.

Expansie

Voor expansie werd elders in Nederland rondgekeken. De vruchtbare grond en de mooie vierkante kavels gaven de doorslag om naar de Noordoostpolder te komen. In 1972 werd de eerste hectare kassen in Luttelgeest gebouwd. Er werden rozen en gerbera’s geteeld. In 1986 werd de kwekerij in Amsterdam verkocht en kon men zich geheel richten op de kwekerij in Luttelgeest en deze uitbreiden.

Met de komst van Simon in het bedrijf in 1987 werd er veel geïnnoveerd. Er kwamen nieuwe sorteerlijnen en er werden WKK’s (warmte kracht koppelingen) geplaatst voor een efficiënter energieverbruik en de teelt op substraat (geen emissie meststoffen) werd geïntroduceerd. In 1998 kwam ook Bram jr. in de zaak en begon Simon zijn eigen rozenkwekerij aan de Lindeweg. Totaal werd er 6,5 hectare rozen gekweekt.

In 2007 begonnen de broers samen met de teelt van potorchideeën en in 2011 werd het bedrijf uitgebreid met 11 hectare kuip- en terrasplanten. Na deze periode van expansie was de tijd rijp voor een andere dynamiek en meer MVO.

Geothermie

“We wilden verantwoorde keuzes maken”, vertelt Bram jr. “In 2016 zijn we gestart met de planning en voorbereiding van geothermie. Er kwamen veel hobbels op ons pad, maar het is ons gelukt om het te realiseren met als beloning de ondernemingsprijs. Vanaf volgend jaar besparen we 15 – 20 miljoen kuub aardgas.”

Kwaliteit

Het geothermie project wordt gerealiseerd in samenwerking met collega’s uit de buurt, waarbij in totaal zeven ondernemingen met een totaal van circa 100 hectare glas worden aangesloten op het warmtenetwerk.

Nu automatisering en energie op orde zijn, richten ze zich extra op product en kwaliteit. “We zijn volop op zoek naar nieuwe kleuren en soorten orchideeën”, vertelt Simon, “zodat we uniek blijven en een goede basis leggen voor onze kinderen en opvolgers.”

https://www.bernhard.nl/

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl