0°C

Niet naleven cao keurt Glastuinbouw Nederland af

Glastuinbouw Nederland wil eerlijk werk met een eerlijke beloning. “Misstanden, zoals vandaag via Vakbond CNV naar buiten zijn gebracht, moeten met alle partijen die daar een bijdrage aan kunnen leveren, worden voorkomen en bestreden. De huidige situatie op de arbeidsmarkt maakt het nog belangrijker dat het kaf van het koren in de uitzendbranche wordt gescheiden”, aldus Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland. De tijd is voorbij dat je als ondernemer bij het uitbesteden aan derden alles meteen goed hebt geregeld. Het blijkt dat je continue kritisch moet blijven en de uitzendende organisaties moet blijven controleren. De berichtgeving bracht vanmorgen een schokgolf te weeg bij ondernemers in de glastuinbouwsector die denken dat zij de inzet van hun medewerkers goed hebben geregeld. 

De brancheorganisatie blijft benadrukken dat de glastuinbouwsector niet zonder internationale werknemers kan. Door de huidige situatie op de arbeidsmarkt wordt dat belang alleen nog maar groter. Essentieel is daarom dat ondernemers met een gecertificeerd uitzendbureau samenwerken waar de arbeidsvoorwaarden volgens de wettelijke regels zijn vastgelegd, want naast het uitzendbureau is ook de ondernemer als inlener hiervoor verantwoordelijk.

Jaarlijks werken in de glastuinbouw ruim 80.000 mensen. In de piekperiode loopt dit op tot zo’n 113.000 mensen. Hiervan is ruim 80% afkomstig uit het buitenland. Deze internationale werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan het productieproces in de kas en aan de Nederlandse economie. Zij moeten met zorg en respect worden behandeld.

In de CAO Glastuinbouw is vastgelegd dat ondernemers in de glastuinbouw alleen met uitzendbureaus mogen samenwerken die over een certificaat beschikken van de Stichting Normering Arbeid. Uitzendbureaus met dit keurmerk zijn beoordeeld op hun belangrijkste verplichten, zoals de loonbetaling en de afdracht van de sociale premies.

Love your people like your crop

Naar aanleiding van de aanbevelingen in 2020 van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten startte Glastuinbouw Nederland de campagne ‘Love your people like your crop’ om ondernemers nog bewuster te maken van de verantwoordelijkheden die zij hebben richting hun internationale werknemers. In de praktijk blijkt dat ondernemers vaak ten goede trouw zijn aan het uitzendbureau waarmee zij samenwerken. De campagne stimuleert ondernemers kritisch te blijven op het inschakelen van derden zoals uitzendbureaus.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl