0°C

Agritech is booming! Steeds meer en betere agrarische robots

Vorig jaar bracht de ABN AMRO Bank een rapport uit waarin wordt uitgegaan van een enorme groei binnen de agritech, oftewel de technologische ontwikkelingen binnen de agrarische sector. De komende tien jaar is er maar liefst een verdrievoudiging in de Nederlandse agritech-markt mogelijk. In die groei spelen agrarische robots de hoofdrol. 

De sterke groei in de agritech-markt wordt vooral veroorzaakt door schaarste aan personeel, de wereldwijde bevolkingstoename en de noodzaak voor meer duurzaamheid. De wereldwijde vraag naar agrarische producten is enorm, maar de productie ervan moet de komende jaren wel stukken efficiënter en groener. Niet zo gek dus dat robots steeds meer werk van de agrariër overnemen. Dit levert automatisch meer en meer werk op voor Nederlandse agritech-fabrikanten!

Robots
De doorbraak van robotisering in de agrarische sector is te vergelijken met de landbouwmechanisatie na de Tweede Wereldoorlog. Van de melkrobot zijn we ondertussen beland in een wereld vol agrarische robots, zoals veld-, voer-, snij- en beweidingsrobots en niet te vergeten: drones. De technologische ontwikkeling zal alsmaar doorgaan, waardoor uiteindelijk het meeste werk, waaronder ook de monitoring van het werk, door robots wordt gedaan. 

Thorvald
Een voorbeeld van zo’n robot is de Thorvald. Deze robot kan allerlei verschillende landbouwtaken uitvoeren en zal menselijke arbeiders langzaam maar zeker vervangen. Het is een autonome robot, dus hij kan het werk helemaal zelf doen. De techniek van de Thorvald wordt al gebruikt in de ontwikkeling van allerlei andere soorten robots. De Thorvald is nog maar één voorbeeld. Wereldwijd worden er verschillende robots ontwikkeld voor allerlei verschillende soorten taken.

Knelpunten
Fabrikanten in de agritech-markt kunnen uiteraard profiteren van de groeiende vraag naar robots, maar er bestaan hierbij nog wel wat knelpunten. Zo weten nog lang niet alle agrariërs het fijne van de technologische ontwikkelingen en hebben veel agrariërs ook niet de financiële middelen om in nieuwe technologieën te investeren. Daarbij kan de wetgeving, vooral rondom toezicht op de robots, soepeler, zodat agrariërs eerder kiezen om een robot te gebruiken. Wanneer kennis meer en centraler wordt gedeeld, wetgeving wordt versoepeld en er meer toegang komt tot subsidies en kapitaal kan de agritech pas echt goed doorgroeien. 


AgriTech Campus
Een voorbeeld van het oplossen van bovengenoemde knelpunten is de oprichting van de AgriTech Campus in Noord-Holland. In de AgriTech Campus wordt de relatie tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en overheden versterkt. De vraag naar opleidingen en het onderwijsaanbod worden aan elkaar gekoppeld en er wordt gewerkt aan innovatieve projecten tussen ondernemers en studenten. De AgriTech Campus is een project van GreenPort NHN, een organisatie die de agribusiness in Noord-Holland Noord vertegenwoordigt en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie binnen de agrarische sector. Het is een samenwerkingsverband van ondernemers, overheid en kennisinstellingen dat staat voor versterking van de agribusiness in de regio. Dit soort initiatieven kunnen ertoe bijdragen dat de agritech in Nederland verder mee kan liften op de voorspelde wereldwijde groei. 
Meer informatie over GreenPort NHN is te vinden op www.greenportnhn.nl.

Bronnen: ABN AMRO, GreenPort NHN

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl