0°C

Pilot Waterstof uit Bermgras gestart

Innovatieve ontwikkeling voor duurzame energie uit reststromen maakt klimaatdoelen haalbaar in het Groene Hart.

Groenvoorziener Vermeulen Groep, ontwikkelaar NettEnergy en adviesbureau Delphy hebben deze maand groen licht gekregen om waterstof (H2) te gaan maken van bermgras uit de regio. Het project draagt de naam Groene Hart Waterstof. De Vermeulen Groep in Hazerswoude voert in opdracht van overheden het onderhoud uit van bermkanten en groenbeheer. Het verzamelde restmateriaal wordt momenteel tegen kosten afgevoerd naar een composteerder; een laagwaardige bestemming voor een waardevolle grondstof. De pilot is erop gericht de energie die is opgeslagen in dit materiaal om te zetten naar waterstof en biochar middels een innovatieve vergassing technologie (techniek van NettEnergy). Verder wordt onderzocht hoe we de biochar kunnen verwaarden. Een goede toepassing van de biochar voor de boomkwekerij is in de substraatteelt om het geïmporteerde veen te vervangen. Op de onderzoekslocatie van Delphy in Hazerswoude zullen testen worden uitgevoerd met dit veelbelovende materiaal.

Niet alleen in de industrie is de belangstelling voor waterstof erg groot, maar ook in het landelijkgebied zouden kleinschalige H2-installaties, naast zonneparken en windturbines, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een fossiel-vrije energievoorziening. Zo wil de Vermeulen Groep in de toekomst materieel op zelfopgewekte waterstof laten draaien. Het initiatief is tot stand gekomen i.s.m. de gemeente Alphen aan den Rijn, waar veel energie zit om te komen tot minder CO2 uitstoot van bedrijven in de regio. Regio Rijnland ondersteunt het project financieel.

Vanaf medio mei-juni 2022 is de verwachting dat belangstellenden de pilot-installatie in een rondleiding kunnen bezoeken op het terrein van de Vermeulen Groep te Hazerswoude.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl