0°C

Actieplan green deal: tijd voor jonge boeren om iets terug te vragen

Vrijdag 3 juni heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) het actieplan Green Deal gepresenteerd. Met dit actieplan vragen de jonge boeren en tuinders van beleidsmakers ondersteuning terug om aan de doelen van de ambitieuze Green Deal te kunnen voldoen. Het actieplan werd overhandigd aan Europarlementariër Peter van Dalen tijdens een werkbezoek aan een jonge boer in de Betuwe. Er volgen nog meer werkbezoeken met Europarlementariërs en beleidsmakers om Bussel naar het boerenerf te halen en over het actieplan in gesprek te gaan.

Met de Europese Green Deal, specifiek de biodiversiteitsstrategie en de van boer tot bord-strategie, wil de Europese Commissie komen tot een robuust en veerkrachtig voedselsysteem. “Als jonge boeren en tuinders van Nederland zien we de uitdagingen en de doelstellingen die op ons af komen vanuit de Green Deal. Deze doelstellingen zijn fors en komen hard aan op veel boerenerven. Echter staat NAJK, net zoals de Europese Commissie, voor een robuust voedselsysteem. Er wordt veel gevraagd in de Green Deal van de boeren van de toekomst. Het werd tijd om iets terug te vragen!”, aldus Peter Meedendorp, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal. “Daarom hebben wij een actieplan opgesteld met daarin maatregelen die de Europese beleidsmakers moeten nemen, om ons te helpen dit robuuste voedselsysteem, zoals in de Green Deal beschreven, te kunnen realiseren.”

Wat vraagt NAJK terug?

In de Green Deal staan forse doelstellingen. Een korte opsomming van de maatregelen die volgens NAJK nodig zijn om deze doelstellingen te kunnen halen:

  • Duurzaamheid moet uit de markt worden betaald. Als de markt geen financiële zekerheid kan bieden, moet de overheid hier garant voor staan.
  • Wettelijke kaders voor gewasbeschermingsmiddelen.
  • Een betere en snellere toelating van alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen.
  • Evenwichtsbemesting met het gewas als basis, dus waarin het gebruik van onbewerkte of bewerkte dierlijke mest ruim baan krijgt ten opzichte van kunstmest.
  • Gelijke minimumstandaarden voor dierenwelzijn en een etiketteringssysteem met erkenning binnen de hele EU.
  • Importheffingen voor producten die niet aan de Europese basisstandaarden of koolstofregels voldoen. Het geïnde geld moet weer worden geïnvesteerd in innovatie.
  • Agrarisch natuurbeheer moet meegenomen worden in de doelstellingen omtrent natuurgebieden.
  • Jonge boeren moeten met financiële middelen en goede toegang tot het verkrijgen van grond ondersteund worden in hun bedrijfsovername.

Met deze maatregelen wordt er een klimaat gecreëerd waarin het mogelijk wordt om dichter bij de doelstellingen vanuit de Green Deal te komen. Wij, jonge boeren en tuinders, vragen moed en lef van Europese en Nederlandse politici om ons door deze transitie heen te helpen en ons ondernemerschap te vertrouwen om deze doelstellingen te halen. Laat ons duurzaam voedsel produceren, want daar zijn wij het beste in.

Dit waren nog maar een aantal punten uit het actieplan. Lees hier het hele actieplan Green Deal van NAJK.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl