14°C
Thunderstorm with heavy rain

Afronding aanleg duurzame oevers 2017-2021: de opmaat voor een vervolg

Waterschap Zuiderzeeland heeft het project ‘Aanleg duurzame oevers 2017-2021’ bijna afgerond. Daarmee is in ruim 104 kilometer duurzame oevers versneld aangelegd. Dinsdag 26 april heeft het algemeen bestuur (Algemene Vergadering) van Zuiderzeeland kennisgenomen van de evaluatie van dit langlopende project. Bij deze evaluatie zijn ook de ecologische effecten van duurzame oevers nader onderzocht. Later dit jaar wordt vastgesteld hoe de oevers in de resterende kilometers tochten en vaarten worden ingericht. Dan neemt de Algemene Vergadering (AV) daarover een besluit.

Inmiddels ruim 700 kilometer oevers duurzaam/natuurvriendelijk ingericht

Heemraad Piet Boer is blij met de geleverde prestaties: “Dankzij de toewijding van de vele betrokkenen en de medewerking van de eigenaren en gebruikers van de percelen en de overige betrokkenen, is deze klus geklaard. Daarnaast bevestigt de evaluatie dat de aangepaste inrichting van de oevers positieve ecologische effecten heeft.”

Duurzame oevers geven planten en dieren meer ruimte

De traditionele oever wordt zo’n twee meter verruimd met een flauw oplopend talud. Hierdoor ontstaat meer ruimte. Daarmee verbetert het leefgebied van vissen, oever- en waterplanten en de nieuwe oevers hebben een positief effect op de waterkwaliteit. Ook draagt de verbreding van het wateroppervlak bij aan het beperken van peilstijgingen bij extreme neerslag. Met de aanleg voldoet Waterschap Zuiderzeeland aan verplichtingen uit nationale en Europese regelgeving, door voor 2027 40% van de tochten in zijn beheergebied duurzaam en/of natuurvriendelijk in te richten.

Het vervolg: wat gebeurt er met de overige 750 kilometer oever?

De AV gaat nog een besluit nemen over de wijze waarop dit project een vervolg krijgt. Het betreft daarbij het onderhoud aan de overige 750 km oevers in de tochten van het beheergebied van het waterschap. Deze oevers zijn nog op een traditionele manier ingericht. Eventuele subsidiemogelijkheden is daarvoor een belangrijk aandachtspunt. De nu aangelegde kilometers duurzame oevers zijn met circa 50% financiering mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland.’

Kijk voor meer informatie op www.zuiderzeeland.nl/duurzameoevers.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl