0°C

Slimmer met Smart Farming. Onze Technologie top 5!

Smart Farming is de toekomst voor de agrariër! Bij Smart Farming is namelijk de boerenbedrijfsvoering volledig gedigitaliseerd: alle bedrijfsonderdelen van het agrarische bedrijf zijn met elkaar verbonden en gekoppeld aan verschillende technologieën. 

Met Smart Farming krijgt de agrariër veel gegevens over alle onderdelen van het bedrijf binnen en kan hij zijn bedrijfsvoering heel precies afstemmen op de behoeftes van elk gewas of dier. Precisielandbouw, een term die je steeds vaker hoort, is een onderdeel van Smart Farming. Het is een vorm van landbouw, waarbij planten en/of dieren heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig hebben. Door Smart Farming wordt de agrariër dus steeds smarter! Hieronder onze Top 5 van technologieën die bij Smart Farming horen.

1. GPS
Het satellietplaatsbepalingssysteem GPS kennen we inmiddels allemaal wel vanuit de auto. De technologie wordt inmiddels ook al veel gebruikt bij de aansturing van machines, zo ook bij landbouwmachines en trekkers. De machines worden met behulp van GPS en taakkaarten aangestuurd, zodat ze weten waar ze moeten zijn en wat ze moeten doen. Het agrarische werk wordt op deze manier een stuk efficiënter!


2. Sensortechnologie
Met sensoren kunnen agrariërs tegenwoordig heel veel onderdelen van hun werk nauwkeurig meten. Inmiddels bestaan er sensoren voor de bodem, de gewassen, het klimaat en de oogst. Ook bestaan er biosensoren die bijvoorbeeld ziekmakende bacteriën kunnen opsporen. Dit vergaart enorm veel kennis voor de agrariër waardoor hij zijn werk weer kan verbeteren. Kortom: meten is weten!


3. Autonome voertuigen
In de toekomst zullen er steeds meer autonome voertuigen en machines in de landbouw zijn. Denk aan zaai-, wied-, bemest- en spuitmachines. De voertuigen en machines hoeven niet meer bemand te zijn en weten wat ze wanneer moeten doen. De productiviteit kan op deze manier steeds meer verhoogd worden. De opkomst van autonome voertuigen wordt ook wel robotisering genoemd.

4. Drones
Deze dingen zie je ook steeds vaker vliegen! Vanuit de lucht zorgt een drone voor een veel beter overzicht van de conditie van de landbouwgrond. Een drone ziet namelijk het gehele perceel vanuit een completer gezichtspunt. Onderdelen van het land kunnen zo beter in kaart worden gebracht. Boeren gebruiken de beelden die drones verzamelen bijvoorbeeld voor het de bemesting en beregening voor de stukken grond die het nodig hebben. Door de inzet van drones kan men dus veel gerichter te werk gaan. En er wordt ook nog eens zuiniger omgegaan met de landbouwmiddelen! Er zijn al verschillende drones op de markt die speciaal voor de landbouw zijn ontwikkeld.

5. Internet of Things (IoT)

Internet of Things (internet van dingen) is het geheel aan apparaten die via internetverbindingen met andere apparaten of systemen in contact staan en daarmee kunnen communiceren. Op basis van de communicatie kunnen ze zelf beslissingen nemen. Het internet der dingen is een nieuwe technologische stap voorwaarts: internet wordt niet alleen door mensen, maar ook door apparaten gebruikt. Op deze manier worden apparaten steeds slimmer en kunnen ze taken van de mens overnemen. 

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl