0°C

Tuinders en overheden moeten samen optrekken in aanpak maatschappelijke vraagstukken

Glastuinbouw Nederland presenteert boekje: ‘Gaan met die circulaire kas! – Samen gezonder en gelukkiger’

In een informatief boekje met als titel ‘Gaan met die circulaire kas! – Samen gezonder en gelukkiger’ brengt Glastuinbouw Nederland de boodschap aan overheid en maatschappij dat de glastuinbouw met zijn groenten, fruit, bloemen en planten bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van mensen. In de uitgave, die op dinsdag 21 juni is overhandigd aan directeur-generaals van de ministeries van LNV, EZK en Financiën, laat de ondernemersorganisatie zien dat glastuinbouwondernemers zo duurzaam mogelijk en met oog voor hun omgeving produceren.

In de visie laat de glastuinbouw zien van grote betekenis te zijn voor de toekomst van Nederland. Niet alleen door de mooie en gezonde producten die in de kassen worden geteeld, maar ook vanwege de bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en de betekenis voor de samenleving.

Het belang van de sector wordt alleen maar groter nu de maatschappelijke uitdagingen verder toenemen. Daarbij moet worden gedacht aan: voldoende en gezonde voeding, betaalbare gezondheidszorg, schoon water, duurzaam gebruik van grondstoffen, spaarzaam inzetten van fossiele grondstoffen en het voorkomen van verdere klimaatverandering.

Concrete voorzetten

‘Gaan met die circulaire kas!’ is een makkelijk leesbare weergave van de ambitie en de missie van de glastuinbouwsector. Zo wil de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal zijn. Om die ambities te halen is de medewerking nodig van beleidsmakers en bestuurders bij lokale, regionale, landelijke en EU-overheden en van maatschappelijke organisaties. Achterin het boekje roept Glastuinbouw Nederland de lezers (lees: beleidsmakers) daarom op om samen met de sector aan de slag te gaan. Er worden concrete voorzetten gegeven, variërend van het creëren van een gelijk speelveld in Europa en de realisatie van warmtenetten in glastuinbouwclusters, tot herstructurering en vernieuwing van het glasareaal en het beschikbaar houden van subsidieregelingen. Ook op het gebied van plantgezondheid, water, milieu, arbeid en onderwijs zijn heldere gesprekspunten geformuleerd voor een dialoog met beleidsmakers.

Oproep

De oproep aan de diverse overheden is eensluidend: beslis niet over, maar praat met de sector; trek samen op met de ondernemers in de glastuinbouw! Dan gaan we allemaal een mooie en duurzame toekomst tegemoet, met veel gezondheid en geluk.

Het eerste exemplaar van ‘Gaan met die circulaire kas’ werd door Adri Bom-Lemstra (voorzitter Glastuinbouw Nederland, foto 2e van rechts) op dinsdagmiddag 21 juni uitgereikt aan de beleidsmakers: Marije Beens (DG Agro van ministerie van LNV, rechts op de foto), Sandor Gaastra (DG Klimaat en Energie van ministerie van EZK, foto 2e van links) en Rogier Tesson (coördinerend beleidsmedewerker ministerie van Financiën, links op de foto).

De digitale versie van het boekje is te bekijken en te lezen via deze link.

Foto: Dirk Hol

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl