14°C
Heavy Rain

Wat doet Waterschap Zuiderzeeland?

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder van het oppervlaktewater in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Het waterschap heeft een algemeen (Algemene Vergadering) en een dagelijks (college van Dijkgraaf en Heemraden) bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt inwoners, bedrijven, agrariërs, natuur- en andere belangenorganisaties.  

In Flevoland leven we op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Om hier veilig te kunnen wonen, zijn stevige dijken nodig. Het waterschap zorgt voor het onderhoud van de dijken. Daarnaast pompen we met gemalen dagelijks het teveel aan regen-, grond- en kwelwater (water dat door de dijken de polder instroomt) weg. Als we dat niet doen, dan zou Flevoland langzaam onderlopen. Er blijft voldoende water in de sloten, vaarten en grachten staan, zodat je hierin kunt vissen en varen en de agrariërs hun gewassen kunnen beregenen als dat nodig is.  

We zorgen voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat is belangrijk voor de gewassen en voor de planten en dieren die in het water leven.  

Daarnaast verwerkt het waterschap het afvalwater dat via je afvoerputje, gootsteen en wc het riool ingaat. Dit gebeurt in één van de vijf zuiveringsinstallaties in ons gebied. Na het zuiveren, stroomt het water schoon terug in de sloten, vaarten en meren.  

Wil je meer weten over het houden van droge voeten in onze polder en wat je samen met ons kunt doen om het water in jouw buurt schoon te houden? Kijk dan op www.zuiderzeeland.nl

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl