14°C
Heavy Rain

Agroforestry: landbouw voor de toekomst, begint vandaag

Werken vanuit de verbintenis met liefde voor het land

Wat vindt de boer belangrijk, hoe kan hij de kost verdienen en hoe kan zijn rol van meerwaarde zijn voor de toekomst. Dat is waar Stichting Weerwoud naar kijkt met hun onderzoek en de presentatie van hun agroforestry perceel op de Floriade in Almere en de jaren daarna.

In het hart van Almere op Utopia Eiland ligt het agroforestry perceel. Ook al is dit tijdelijk onderdeel van de tuinbouwtentoonstelling, ze staan daar ook enigszins los van. Zij draaien hun eigen onderzoek en worden gesteund door het ministerie van LNV. Zij willen laten zien hoe je nu al aan de slag kunt gaan met agroforestry en hoe dat ecologisch en economisch aantrekkelijk is. Zij onderzoeken welke gewassen elkaar stimuleren, welke bij elkaar passen, in elkaars schaduw kunnen staan, welke combinatie van bomen, struiken en meerjarige gewassen met landbouw en veeteelt gecombineerd kunnen worden en vooral hoe ze van meerwaarde kunnen zijn en ingepast kunnen worden in de bedrijfsvoering.

“Wij denken niet vanuit problematiek, zoals nu met de stikstof, maar wij denken vanuit de boer”, geeft Xavier San Giorgi, initiatiefnemer van de Stichting Weerwoud aan. “Wij kijken hoe de boer zijn liefde voor het vak het best in zijn werk kan leggen, wat vindt hij belangrijk en hoe passen we dat toe in een toekomstbestendige landbouw- en veeteeltsector. Laten we niet vergeten dat de boeren onze grootste natuurbeheerders zijn en dat dit niet een last, maar een lust moet zijn. We leggen geen natuur aan, maar onderzoeken hoe we de natuur het best kunnen integreren in onze bedrijfsvoering.”

Overstappen op agroforestry kan per direct en grootschalig. “Mensen vergelijken het vaak met voedselbossen en dat is jammer”, vindt Xavier. “Een voedselbos kun je (vrijwel) nooit economisch rendabel runnen, los van dat de oogsten tegen vallen leert de ervaring dat het ook veel arbeid vraagt. Dit zijn mooie projecten, maar alleen kleinschalig en recreatief. Agroforestry kun je toepassen op een winstgevend groot agrarisch bedrijf. Schaal speelt daarbij juist in je voordeel.”

Het onderzoek is gericht op het zoeken naar de goede combinaties, zodat er advies gegeven kan worden aan agrarisch ondernemers over hoe ze in hun bedrijf agroforestry kunnen integreren en hoe dat voor hen het meest lucratief is. Ten behoeve van het onderzoek wordt de regelgeving voor nu even losgelaten, dat is per bedrijf vaak net wat anders. En ook al doen we alles biologisch willen we iedereen van dienst zijn, of het nu om gangbare, biologische of biodynamische landbouw gaat.

Het perceel is ingericht met strokenteelt, kamgrasweide en grasklaver in combinatie met bomenrijen. Hier staat bijvoorbeeld naast een strook uien een rij walnoten met in zijn halfschaduw zwarte bessen. Een andere rij heeft bijvoorbeeld amandelbomen met daaronder kruiden voor de thee of een voederhaag voor de koeien. Er zijn in totaal acht proef systemen met akkerbouw en/of veeteelt nagebootst. Na de Floriade gaat het project op zijn minste nog tien jaar door. Daarbij wordt ook samengewerkt met Aeres hogeschool uit Dronten en Almere. In die tien jaar hoopt Stichting Weerwoud veel kennis op te doen over de gewassen en hoe deze in de bedrijfsvoering van de agrarisch ondernemer passen.

Er is geld gereserveerd om in 2022 twee agrarische bedrijven te ondersteunen in het overstappen naar een bedrijfsvoering op basis van agroforestry. Ook willen ze tijdens de Floriade excursies organiseren naar de verschillende plekken in Flevoland die al met agroforestry bezig zijn en houden ze in samenwerking met de provincie Flevoland bijeenkomsten.

Stichting Weerwoud wil in dialoog met boeren uit Flevoland onderzoeken hoe deze vorm van landbouw aan kan sluiten bij hun vragen en gaat daarvoor vanaf dit najaar masterclasses organiseren. Hierin wordt ook geïnventariseerd wat de vraagstukken zijn en wat belangrijk is. “We willen deze vorm van landbouw niet opleggen aan de agrariër, maar laten zien dat het interessant kan zijn, dat er perspectief is en dat het kansen kan vergroten. We willen ten slotte allemaal op onze eigen wijze bijdragen aan het tegengaan van de klimaatsverandering en ecologisch herstel.”

 “Onze insteek is om van elkaar te leren.” Ben je geïnteresseerd dan kun je hun mailen en bereiken via http://weerwoud.nl en info@weerwoud.nl.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl