0°C

Combineren van teelten goed voor gewas en portemonnee

De agrarische sector in Flevoland is ingericht op monocultuur, grote percelen met hetzelfde gewas. Het bewerken, de machines en de bedrijfsvoering zijn hier op ingesteld. Omschakelen naar een combinatie van teelten, agroforestry en/of strokenteelt is niet zomaar mogelijk. Wijnand Sukkel van Wageningen Plant Research in Lelystad houdt zich bezig met het onderzoek naar haalbare alternatieven voor het huidige systeem.

De huidige manier van produceren komt steeds meer onder druk te staan. Niet alleen door natuurorganisaties die zich bezighouden met biodiversiteit of stikstof, maar ook door de veranderende omgeving en het klimaat, waarbij we rekening moeten houden met steeds meer en extremere buien en droogte. Ook zijn grotere monoculturen gevoeliger voor ziekten en plagen.

Wageningen Plant Research onderzoekt welke teelten gecombineerd kunnen worden en daarbij een goed effect op elkaar hebben, bijvoorbeeld door elkaars weerbaarheid te verhogen. Zij onderzoeken wat de voordelen en de belemmeringen voor de boer zijn om over te stappen. Uitgangspunt is dat hierbij een rendabele bedrijfsvoering mogelijk is en de boer goed begeleid wordt.

“Het is onmogelijk om zo maar uit het bestaande systeem te stappen en daarom zoeken wij naar haalbare alternatieven”, geeft Wijnand Sukkel aan. “We werken aan nieuwe technologieën, mechanisatie en een vergoedingsstructuur of subsidie voor degene die overstapt.”

Door middel van proeven, waarbij een standaardrotatie van eenjarige gewassen, zoals aardappels, peen en uien wordt gecombineerd met houtige gewassen, zoals notenhagen wordt gekeken naar de effecten van ziekten, weerbaarheid, biodiversiteit en opbrengst. “Een goede menging van teelten, kan opbrengst verhogend zijn”, geeft Wijnand Sukkel aan. “Het moet zo zijn, dat wanneer de boer overstapt van de gangbare teeltmethode naar agroforestry, waarbij bomen en éénjarigen gemengd zijn, dat de opbrengst van de mengteelt hoger is per hectare dan wanneer er één product op het perceel had gestaan.”

Er is nog veel te doen voor het zover is.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl