0°C

Landbouw Meerdere Smaken

Landbouw Meerdere Smaken is een Flevolands programma gericht op vernieuwing en verduurzaming van de agrarische sector in Flevoland. Landbouw Meerdere Smaken is bij uitstek gericht op het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis.

Op 9 november a.s. organiseren Horizon Flevoland en provincie Flevoland een evenement over Landbouw Meerdere Smaken. De initiatiefnemers van de proeftuinen, die worden ondersteund door dit programma vertellen wat er zoal bereikt is. Deze proeftuinen richten zich bijvoorbeeld op toepassing van waterstof, agroforestry, veldbonen, verse soja, robuuste aardappelrassen, de akker van de toekomst en zilte teelten. Iedereen die de Flevolandseagrarische sector een warm hart toedraagt, is tussen 13.00 en 17.30 uur van harte welkom bij Flevo Nice aan de Strandgaperweg 20, 8256 PZ in Biddinghuizen.

Het programma start plenair met een welkom en de opening door gedeputeerde Jan Klopman, portefeuillehouder landbouw. Hij is donderdag 29 juni geïnstalleerd als lid van Gedeputeerde Staten in Flevoland, waarin hij onder meer verantwoordelijk is voor landbouw, maritiem & landelijk gebied. 

Klopman is 62 jaar en woont sinds 23 jaar in Biddinghuizen. Hij komt uit een familie van vissers uit Harderwijk. ‘Ik woon en werk nu, waar mijn opa heeft gevist en ook zijn geld verdiende’. 

Klopman is begaan met de agrarische sector in Flevoland. “Mijn hoofdmotivatie om de portefeuille landbouw te willen, is dat het mij aan het hart gaat wat er met de ondernemers in deze sector gebeurt. En wat er niet gebeurt. Ik vind het belangrijk dat onze boeren toekomstperspectief hebben. Daar wil ik mij voor inzetten. Provincie Flevoland streeft naar een toekomstbestendige landbouw en herstel van de biodiversiteit. Het één kan niet zonder het ander”, aldus Klopman. “In onze mooie provincie is de agrarische sector een sector van belang. Dat moeten we borgen voor de toekomst. Daarom is het belangrijk dat de ondernemers nu en in de toekomst op een winstgevende manier landbouw kunnen bedrijven. Dat ondersteunen we graag vanuit de provincie. Onze voucherregeling wordt bijvoorbeeld ingezet voor kansrijke innovatieve landbouwgerichte projecten. Deze is erg succesvol en draagt bij aan de ontwikkeling van Flevoland. De proeftuinen, de boerderij en akkers van de toekomst zijn ook mooie voorbeelden die we als provincie ondersteunen. Wat ik belangrijk vind is dat de omslag van proef naar praktijk gemaakt kan worden op een verantwoorde manier.”

Tijdens het evenement Landbouw Meerdere Smaken hoopt Klopman de ideeën met betrekking tot de proeftuinen uitgelegd te krijgen en extra kennis op te doen en dat ondernemers met elkaar in gesprek gaan, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. 

Tijdens het plenaire gedeelte geven ook Pieter de Wolf van de Boerderij van de Toekomst en experts uit het bedrijfsleven antwoord op de vragen van de bezoekers. Hierna zijn er drie rondes om de proeftuinen beter te leren kennen. De initiatiefnemers van de proeftuinen vertellen over hun activiteiten en ontwikkelingen en beantwoorden vragen. 

Over Landbouw Meerdere Smaken

Landbouw Meerdere Smaken is één van de opgaven uit de Flevolandse Omgevingsvisie. Het heeft als doel om het voedselsysteem in Flevoland wendbaarder en weerbaarder te maken en daarmee toekomstbestendig. Flevoland is oorspronkelijk ontwikkeld voor voedselproductie. Hier zijn goed water, vruchtbare grond, grote percelen en goede verbindingen. Flevolandse agrarische bedrijven zijn het praktijklaboratorium om uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom worden in de verschillende proeftuinen, oplossingen en andere landbouwinnovaties in praktijk gebracht. 

Aanmelden
Wil je met andere ondernemers in gesprek over een duurzame, wendbare en weerbare agrofoodsector in Flevoland? Wil je meer weten over het programma Landbouw: Meerdere Smaken, waarin onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers binnen proeftuinen innovaties in de praktijk testen? Of ben je benieuwd wat er in alle proeftuinen precies gebeurt?

Registreer je dan via https://lms2023.flevolandevents.nl/page/1402441

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl